Τρίτη, 25 Ιουνίου, 2024

Ενημέρωση, Ποιότητα, Καινοτομία

Ταυτότητα

H bonappetit.gr είναι μια εξειδικευμένη ενημερωτική πύλη που ασχολείται αποκλειστικά για την καφεστίαση και το κανάλι Ho.Re.Ca. στην Ελλάδα. Παρέχει ενημέρωση από τον χώρο του Food Service με παρουσιάσεις και με εταιρικά νέα. 

Οι άνθρωποι και οι συνεργάτες της επικοινωνούν καθημερινά με τους επαγγελματίες της εστίασης, με παραγωγούς, αλλά και με αυτούς που συμβάλλουν στην τροφοδοσία της. 
 
Ο σκοπός της ενημερωτικής πύλης bonappetit.gr είναι να ενώνει μέσω της πληροφορίας τους επαγγελματίες, αλλά και να παρέχει ενημέρωση στους απλούς πολίτες, συμβάλλοντας ενεργά στην διαμόρφωση μιας ποιοτικότερης αγοράς εστίασης στην Ελλάδα.